لرزش خودرو

مقالات

۷ دلیل لرزش خودرو به هنگام ترمز کردن

vahiiidsb
0 دیدگاه

ایمنی همیشه در فرهنگ لغت همه رانندگان حرف اول را می زند. هنگام لرزش خودرو در زمان ترمز به مهارت های رانندگی خود اعتماد می کنید و احساس آرامش میکنید؟ البته که نه! در چنین شرایطی کف دست ها عرق می کند و احساس ناراحتی و ناامنی می کنیم. آشنا به نظر می رسد؟

ادامه مطلب
منو
پشتیبانی
02536618431
Call Now Button