لرزش خودرو

مقالات

۷ دلیل لرزش خودرو به هنگام ترمز کردن

vahiiidsb

ایمنی همیشه در فرهنگ لغت همه رانندگان حرف اول را می زند. هنگام لرزش خودرو در زمان ترمز به مهارت های رانندگی خود اعتماد می کنید و احساس آرامش میکنید؟ البته که نه! در چنین شرایطی کف دست ها عرق می کند و احساس ناراحتی و ناامنی می کنیم. آشنا به نظر می رسد؟

ادامه مطلب
منو
پشتیبانی
02536618431
Call Now Button