عمر لنت ترمز چند کیلومتر است

مقالات

نکاتی در مورد افزایش طول عمر لنت ترمز

vahiiidsb
0 دیدگاه

لنت های ترمز بخش مهمی از خودروی شما در هنگام ایمنی هستند زیرا باعث ایجاد اصطکاک و نیرو برای توقف خودرو می شوند. همه لنت‌های ترمز یکسان سایش نمی‌کنند و به همین ترتیب، حتی لنت‌های ترمز یکسان نیز می‌توانند در شرایط یا محیط‌های مختلف با نرخ‌های متفاوتی سایش شوند.

ادامه مطلب
منو
پشتیبانی
02536618431
Call Now Button