خاموش کردن چراغ چک

مقالات

روشن شدن چراغ چک (CHECK)

vahid

بارها مشاهده شده است که چراغ چک برای مدتی طولانی روشن بوده و مالک خودرو همچنان بدون مشکل از خودروی خود استفاده کرده و متوجه نکته‌ی قابل توجهی مبنی بر درست کار نکردن خودرو نشده است، اما باید پذیرفت چراغ اخطار موتور هیچگاه بدون علت روشن نخواهد شد…

ادامه مطلب
منو
پشتیبانی
02536618431
Call Now Button